Art. 104 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor


Art. 104

Încălcarea prevederilor prezentului cod atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, potrivit legii.