Art. 113 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor


Art. 113

Falsificarea dispozitivelor speciale de marcat constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.