Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 1120 Noul cod civil Forma renunţării Renunţarea la moştenire Transmisiunea moştenirii


Art. 1120

Forma renunţării

(1) Renunţarea la moştenire nu se presupune, cu excepţia cazurilor prevăzute la Art. 1112 şi Art. 1113 alin. (2).

(2) Declaraţia de renunţare se face în formă autentică la orice notar public sau, după caz, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege.

(3) Pentru informarea terţilor, declaraţia de renunţare se va înscrie, pe cheltuiala renunţătorului, în registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii.