Art. 1605 Noul cod civil Acordul creditorului Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul Preluarea datoriei


Art. 1605

Acordul creditorului

Preluarea datoriei convenită cu debitorul îşi va produce efectele numai dacă creditorul îşi dă acordul.