Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 1711 Noul cod civil Viciile care nu afectează toate bunurile vândute Dispoziţii generale Contractul de vânzare


Art. 1711

Viciile care nu afectează toate bunurile vândute

(1) Dacă numai unele dintre bunurile vândute sunt afectate de vicii şi acestea pot fi separate de celelalte fără pagubă pentru cumpărător, iar instanţa dispune rezoluţiunea în condiţiile Art. 1710, contractul se desfiinţează numai în parte.

(2) Rezoluţiunea contractului, în ceea ce priveşte bunul principal, atrage rezoluţiunea lui şi în privinţa bunului accesoriu.