Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 1761 Noul cod civil Bunul nepartajat Alte varietăţi de vânzare Contractul de vânzare


Art. 1761

Bunul nepartajat

(1) În cazul vânzării cu opţiune de răscumpărare ce are ca obiect o cotă dintr-un bun, partajul trebuie cerut şi în raport cu vânzătorul dacă acesta nu şi-a exercitat încă opţiunea.

(2) Vânzătorul care nu şi-a exercitat opţiunea de răscumpărare în cadrul partajului decade din dreptul de opţiune, chiar şi atunci când bunul este atribuit, în tot sau în parte, cumpărătorului.