Art. 1820 Noul cod civil Moartea locatorului sau a locatarului Dispoziţii generale Contractul de locaţiune


Art. 1820

Moartea locatorului sau a locatarului

(1) Locaţiunea nu încetează prin moartea locatorului sau a locatarului.

(2) Cu toate acestea, în cazul locaţiunii cu durată determinată, moştenitorii locatarului pot denunţa contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de moartea locatarului şi existenţa locaţiunii.