Art. 2098 Noul cod civil Restituirea cheltuielilor Contractul de intermediere


Art. 2098

Restituirea cheltuielilor

Intermediarul este îndreptăţit la restituirea cheltuielilor efectuate pentru intermediere, dacă se stipulează expres în contract.