Art. 2175 Noul cod civil Acţiunile şi excepţiile referitoare la acte şi operaţiunile trecute în cont Contractul de cont curent


Art. 2175

Acţiunile şi excepţiile referitoare la acte şi operaţiunile trecute în cont

(1) Înscrierea unei creanţe în cont curent nu împiedică exerciţiul acţiunilor şi excepţiilor referitoare la validitatea actelor sau operaţiunilor care au dat loc remiterilor.

(2) Dacă un act sau o operaţiune este nulă, anulată, reziliată sau rezolvită, înscrierea remiterilor efectuate în temeiul acestora este stornată.