Art. 2177 Noul cod civil Înscrierea unui titlu de credit Contractul de cont curent


Art. 2177

Înscrierea unui titlu de credit

Înscrierea în cont a unui titlu de credit este prezumată făcută sub rezerva încasării, dacă nu se prevede expres contrariul.