Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 387 Noul cod civil Opozabilitatea faţă de terţi Efectele divorţului Desfacerea căsătoriei


Art. 387

Opozabilitatea faţă de terţi

(1) Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul şi, după caz, certificatul de divorţ prevăzut la art. 375 sunt opozabile faţă de terţi, în condiţiile legii.

(2) Dispoziţiile art. 291, 334 şi 335 sunt aplicabile în mod corespunzător, inclusiv în cazul prevăzut la art. 375.