Art. 228 Noul Cod de Procedură Civilă Imposibilitatea şi refuzul de a semna Dispoziţii generale Judecata


Art. 228

Imposibilitatea şi refuzul de a semna

Când cel obligat să semneze un act de procedură nu poate sau refuză să semneze, se face menţiunea corespunzătoare în acel act, sub semnătura preşedintelui şi a grefierului.