Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 263 Noul Cod de Procedură Civilă Situaţia părţii decăzute Probele Judecata


Art. 263

Situaţia părţii decăzute

Partea decăzută din dreptul de a administra o probă va putea totuşi să se apere, discutând în fapt şi în drept temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii potrivnice.