Art. 730 Noul Cod de Procedură Civilă Indicarea bunurilor asupra cărora să se facă executarea Procedura urmăririi mobiliare Urmărirea mobiliară


Art. 730

Indicarea bunurilor asupra cărora să se facă executarea

Pentru realizarea creanţelor sale, creditorul va putea urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul poate indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. Dacă executorul judecătoresc apreciază că prin valorificarea acestor bunuri nu se asigură realizarea drepturilor creditorului, el va urmări şi alte bunuri.