Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 113 Obiectul şi materialul constatării tehnico-ştiinţifice Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală MIJLOACELE DE PROBĂ


Art. 113

Obiectul şi materialul constatării tehnico-ştiinţifice

Organul de urmărire penală care dispune efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice stabileşte obiectul acesteia, formulează întrebările la care trebuie să se răspundă şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.

Constatarea tehnico-ştiinţifică se efectuează asupra materialelor şi datelor puse la dispoziţie sau indicate de către organul de urmărire penală. Celui însărcinat cu efectuarea constatării nu i se pot delega şi nici acesta nu-şi poate însuşi atribuţii de organ de urmărire penală sau de organ de control.

Specialistul sau tehnicianul însărcinat cu efectuarea lucrării, dacă socoteşte că materialele puse la dispoziţie ori datele indicate sunt insuficiente, comunică aceasta organului de urmărire penală, în vederea completării lor.