Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 383 cod procedura civila Cînd se poate exercita executarea silită Dispoziţii generale


Art. 383

(1)În cazurile arătate în articolele de mai sus, instanţa care a învestit hotărârea cu formula executorie va hotărî de urgenţă, după ce va cita pe părţi în termen scurt.

(2)În cazul când debitorul a fugit, citaţia i se va da la ultimul domiciliu.