Art. 513 Condiţiile şi modalităţile de realizare Dispoziţii generale ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ


Art. 513

Condiţiile şi modalităţile de realizare

Condiţiile şi modalităţile de realizare a asistenţei judiciare internaţionale în materie penală sunt cele stabilite prin dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol, dacă prin convenţiile internaţionale nu se prevede altfel.

Legea 281/2003 – privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 24 iunie 2003, Monitorul Oficial 468/2003;

Legea 704/2001 – privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală din 3 decembrie 2001, Monitorul Oficial 807/2001;