Art. 516 Valabilitatea actului efectuat Comisia rogatorie ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ


Art. 516

Valabilitatea actului efectuat

Abrogat.

Legea 704/2001 – privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală din 3 decembrie 2001, Monitorul Oficial 807/2001;