Art. 518 Condiţiile de prezentare a materialelor Comisia rogatorie ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ


Art. 518

Condiţiile de prezentare a materialelor

Abrogat.

Legea 704/2001 – privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală din 3 decembrie 2001, Monitorul Oficial 807/2001;