Art. 520 Condiţii de recunoaştere Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ


Art. 520

Condiţii de recunoaştere

Abrogat.

Legea 302/2004 – privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală din 28 iunie 2004, Monitorul Oficial 594/2004;