Art. 522 Executarea dispoziţiilor civile Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ


Art. 522

Executarea dispoziţiilor civile

Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru executarea hotărârilor civile străine.

Art. 5221

Rejudecarea celor judecaţi în lipsă în caz de extrădare

În cazul în care se cere extrădarea sau predarea în baza unui mandat european de arestare a unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.

Dispoziţiile art. 404-408 se aplică în mod corespunzător.

Legea 202/2010 – privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, Monitorul Oficial 714/2010;