Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 712 cod procedura civila Transcrierea actelor de strămutare şi urmărirea proprietăţii şi despre inscripţia privilegiilor, ipotecilor şi amanetelor


Art. 712

(1)Până la transcriere, drepturile rezultând din actele menţionate în articolul de mai sus nu se vor opune celor de al treilea, care au drepturi asupra bunului imobil chiar daca au cunoştinţă de existenţa actelor de mai sus.

(2)Se exceptează bineînţeles cazurile de viclenie.