Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Art. 79 Ascultarea persoanei obligate a păstra secretul profesional Declaraţiile martorilor MIJLOACELE DE PROBĂ


Art. 79

Ascultarea persoanei obligate a păstra secretul profesional

Persoana obligată a păstra secretul profesional nu poate fi ascultată ca martor cu privire la faptele şi împrejurările de care a luat cunoştinţă în exerciţiul profesiei, fără încuviinţarea persoanei sau a unităţii faţă de care este obligată a păstra secretul.

Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de apărător, cu privire la faptele şi împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreuneia dintre părţi.