Abatere disciplinara. Lipsa unei reglementari legale a faptei apreciata de angajator ca fiind abatere disciplinara. Nulitatea dispozitiei de sanctionare. Contracte de muncăRaporturi de muncă


În motivarea cererii contestatorul a aratat ca este salariat la societatea intimata în functia de sofer la coloana autor, efectuând cu auto IVECO B-16175 transport de bauxita, iar la data de 2 mai 2006 a lucrat în schimbul II, între orele 15,00 – 23,00.

Contestatorul a mai aratat ca, la momentul intrarii în serviciu, respectiv la orele 15,00, a preluat autovehiculul cu cantitatea de 160 litri motorina în rezervor, efectuând pâna la orele 21,20 un numar de 10 curse.

De asemenea, a mai aratat ca, în jurul orei 21,00, doi agenti de paza ai societatii l-au oprit, efectuând un control al cantitatii de motorina din rezervor, ocazie cu care au constatat existenta cantitatii de 100 litri motorina, ori, având în vedere ca în ziua respectiva se efectuasera cu masina respectiva 21 de curse, au constatat ca exista o cantitate de motorina în plus nejustificata.

Prin decizia de sanctionare i s-a imputat faptul ca a refuzat sa le dea agentilor care au efectuat controlul un caiet al masinii pe care îl completeaza soferii la predarea schimbului în care sunt înscrise date privind numarul de curse efectuate de fiecare schimb, kilometrii parcursi, cantitatea de motorina consumata si care se regasesc în foaia de parcurs a autovehiculului.

Cu privire la încadrarea faptei, respectiv încalcarea art. 16 alin. 7 din Regulamentul de ordine interioara, contestatorul a aratat ca, asa cum reiese si din procesul-verbal încheiat de agentii de paza, s-a supus controlului efectuat, cantitatea de motorina existenta în rezervor la data efectuarii controlului se justifica conform declaratiilor date, confirmate de catre seful sectiei transporturi si foilor de parcurs ale autovehiculului, iar caietul despre care se sustine ca a refuzat sa îl prezinte celor doi agenti de paza nu reprezinta un document legal al masinii, aspect concluzionat si de membrii comisiei disciplinare si reiterat în decizia de sanctionare.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

Prin sentinta civila nr. 2628 din 20 septembrie 2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea s-a respins contestatia formulata ca nefondata.

În motivarea hotarârii prima instanta a retinut ca prin decizia nr. 431 din 24 mai 2006, intimata a dispus sanctionarea contestatorului, în conformitate cu prevederile art. 264 alin. 1 lit. d Codul muncii si datorita încalcarii de catre acesta a prevederilor art. 16 alin. 7 din Regulamentul intern, anexa la contractul colectiv de munca, cu reducerea salariului cu 10% pe o luna.

La luarea masurii de sanctionare disciplinara, intimata a tinut cont de raportul de constatare al comisiei de ancheta, aprobat de Directorul general.

Din raportul mai sus invocat, înregistrat sub nr. 3379 din 3 mai 2006, instanta a retinut ca în urma controlului efectuat de doi agenti de paza al intimatei, în seara zile de 2 mai 2006, în jurul orelor 21,00, la autovehiculul condus de contestator, IVECO B-16175, respectiv la cantitatea de motorina aflata în rezervorul acestuia, s-a constatat existenta a 100 litri de motorina în conditiile în care, la începutul programului, acesta fusese alimentat, asa dupa cum rezulta din foaia de parcurs, tot cu o cantitate de 100 litri motorina.

Potrivit aceluiasi raport, soferul a refuzat sa prezinte agentilor care efectuau controlul, caietul de evidenta a curselor efectuate în schimbul I si a celor efectuate pâna la orele 21,00.

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 7 din Regulamentul intern al intimatei „pentru întarirea ordinei si disciplinei în munca, atât personalul propriu, cât si cel al firmelor colaboratoare, indiferent de functie (meserie) are obligatia … sa se spuna oricarui control ce se efectueaza la intrarea si iesirea în/din perimetrul societatii, de catre portar sau de catre organele destinate acestui scop …”.

Având în vedere prevederile de mai sus, prima instanta a apreciat ca prin neprezentarea catre agentii de paza a caietului cu evidenta curselor, prin care sa se poata justifica cantitatea de motorina existenta în rezervor la momentul efectuarii controlului, contestatorul a încalcate prevederile sus-citate din Regulamentul intern al intimatei.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul.

În motivarea recursului a aratat ca hotarârea recurata este criticabila pentru motive de nelegalitate si netemeinicie.

Scopul controlului efectuat era acela de a verifica daca în rezervor exista motorina mai multa decât cea care se poate justifica prin raportarea alimentarilor rezervorului la numarul de curse efectuate.

La acest control s-a supus dupa cum reiese din înscrisurile depuse la dosar.

Cantitatea de motorina s-a justificat neexistând plusuri, dupa cum confirma seful de sectie în declaratia depusa la dosar si nu contesta comisia de cercetare disciplinara.

Documentele legale pe care avea obligatia de a le prezenta la control sunt actele privind calitatea de conducator auto si foaia de parcurs.

Caietul cu evidenta curselor este inventat de catre soferi, cu caracter personal, nefiind prevazut în vreun document emis de angajator.

Cu privire la sanctiunea aplicata, desi a aratat ca de la data angajarii nu a savârsit nicio abatere si nu a fost sanctionat, instanta a mentinut aceasta sanctiune, care este excesiv de severa.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate, Curtea a admis recursul ca fiind fondat pentru urmatoarele considerente:

Prin decizia nr. 431 din 24 mai 2006 emisa de intimata SC A. SA Tulcea, în conformitate cu dispozitiile art. 264 alin. 1 lit. d din Codul muncii, reclamantul a fost sanctionat cu o reducere cu 10% a salariului de baza pe o luna.

În motivarea deciziei s-a retinut ca abatere faptul ca salariatul se face vinovat de neprezentarea catre agentii de paza a caietului cu evidenta curselor pentru a justifica cantitatea de motorina existenta în rezervor.

Prin fapta savârsita s-a retinut ca salariatul a încalcat prevederile art. 16 alin. 7 din Regulamentul intern, anexa la contractul colectiv de munca, privind obligatia de a se supune oricarui control ce se efectueaza în perimetrul societatii de catre organele destinate acestui scop.

Potrivit art. 16 alin. 7 din Regulamentul intern al societatii, salariatii au obligatia sa se supuna oricarui control ce se efectueaza la intrarea si iesirea în/din perimetrul societatii de catre portar sau de catre organele destinate acestui scop.

Din nota întocmita de comisia de ancheta privind evenimentul din 2 mai 2006 rezulta ca nu a existat niciun plus de motorina care sa nu se poata justifica, însa, comisia a considerat ca salariatul M.G. se face vinovat de faptul ca nu a prezentat agentilor de paza caietul de evidenta a curselor.

Din raportul întocmit de agentii de paza rezulta ca reclamantul a prezentat foaia de parcurs a autovehiculului, din care rezulta activitatea zilnica, numarul de curse efectuate, kilometrii parcursi si combustibilul consumat.

Din actele depuse la dosar nu rezulta obligatia reclamantului de a prezenta la control caietul cu evidenta curselor. De asemenea, din aceste acte nu rezulta obligatia soferului de a întocmi un astfel de caiet de evidenta a curselor.

Desi instanta de recurs a pus în vedere intimatei sa indice dispozitiile legale în temeiul carora soferul avea obligatia de a prezenta la control caietul de evidenta a curselor, intimata nu a facut astfel de precizari si nu a pus la dispozitia instantei niciun act de dispozitie interna prin care sa se prevada obligatia întocmirii acestui caiet.

Din raportul de eveniment întocmit de agentii de paza si nota întocmita de Comisia de ancheta rezulta ca reclamantul s-a supus controlului permitând verificarea autovehiculului si prezentând foaia de parcurs a masinii.

Nu se poate retine în sarcina reclamantului ca abatere neprezentarea caietului de evidenta a curselor atât timp cât nu exista o dispozitie legala sau o dispozitie interna a societatii, prin care sa se prevada obligativitatea întocmirii si prezentarii acestui caiet la control.

Întrucât reclamantul nu se face vinovat de abaterea retinuta prin decizia contestata, potrivit art. 312 Cod procedura civila, Curtea a admis recursul formulat si a modificat în tot sentinta recurata în sensul admiterii contestatiei, anularii deciziei nr. 431 din 24 mai 2006 si obligarii intimatei la restituirea drepturilor salariale retinute în baza acestei decizii.