Abatere disciplinară sancţionată printr-un înscris intitulat „atenţionare scrisă” Raporturi de muncă


Potrivit art. 264 alin. 1 Codul muncii, una dintre sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară este şi „atenţionare scrisă” Există similitudine între cele două noţiuni, cea de „atenţionare scrisă” folosită de angajator în decizia de sancţionare şi cea de „avertisment scris”, ambele noţiuni având sensul de sancţiune administrativă aplicată unui angajat pentru o abatere disciplinară şi prin care se atrage atenţia acestuia asupra consecinţelor negative ale faptei sale.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 602 din 2 iulie 2010