Absenţe de la locul de muncă. Cercetarea prealabilă


Prin sentinţa civilă nr. 401/2003, Tribunalul Tulcea a admis contestaţia promovată de contestatorul C.M. şi, în consecinţă, a anulat dispoziţia emisă de Primarul Comunei F., ca nelegală.

în recurs, se constată că, în considerarea realizării dreptului la apărare, desfacerea disciplinară a contractului de muncă, în temeiul art. 130 alin. 1 lit. i) din Codul Muncii, impune cercetarea prealabilă a faptei şi ascultarea celui învinuit. Efectuarea cercetării este o condiţie imperativă a legii, o garanţie de respectare a dreptului la apărare. Atunci când angajatul refuză să participe la o astfel de procedură, lipsa anchetei administrative nu duce la nulitatea măsurii, având în vedere că ea nu s-a putut îndeplini din culpa salariatului.

în cauza de faţă, s-a constatat că reclamantul îndeplinea funcţia de electromecanic la pompele de apă din comuna F., Judeţul Tulcea. Acesta nu s-a mai prezentat la serviciu începând cu data de 23.09.2002, lăsând pompele de apă nesupravegheate. La data de 9.10.2002, viceprimarul comunei a adus la cunoştinţă, cu referatul nr. 2694, despre abaterea gravă a angajatului. Situaţia se coroborează cu pontajul pe luna septembrie, în care contestatorul a figurat cu 6 absenţe consecutive, nemotivate. Este real că acestuia i s-a aprobat concediul de odihnă, dar plecarea a fost doar în perioada 30.08 – 20.09.2003. Din adresa nr. 2680/8.10.2002, rezultă că salariatul a fost convocat la sediul Primăriei F, pentru clarificarea situaţiei şi că de această convocare a luat cunoştinţă, semnând pe acelaşi formular, la data de 8.10.2002. Aşadar, cercetarea prealabilă a faptei nu s-a putut face din culpa salariatului şi nu a unităţii, astfel că recursul a fost admis, a fost modificată în tot sentinţa, în sensul respingerii contestaţiei ca nefondată.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 775/C din 2003