Acordarea despăgubirilor prevăzute de art. 78(1) din Codul muncii, în condiţiile în care, în perioada cuprinsă între data concedierii şi cea a reîncadrării salariatul a realizat venituri din alte surse Despăgubiri, penalităţiRaporturi de muncăRepunere în


Dreptul salariatului de a primi o despăgubire în cazul anulării deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, este un drept rezultat din art. 78(1). Lipsirea salariatului de aceste drepturi reprezintă un prejudiciu efectiv suferit, indiferent dacă în perioada cuprinsă între data concedierii şi cea a reîncadrării a realizat sau nu venituri din alte surse.

Curtea a notat că într-o economie de piaţă angajatorii sunt autonomi, iar plata salariului de un angajator nu poate profita unui alt angajator. Faptul că intimatul nu a rămas în activitate, ci şi-a găsit un alt loc de muncă, chiar în condiţiile în care a contestat măsura concedierii, nu poate profita angajatorului care este în culpă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 661 din 3 septembrie 2010