Acţiune care are ca obiect obligarea pârâtei la încheierea contractului de muncă


Prin decizia civilă nr. 1040 din 9.09.2003 a Curţii de Apel s-a admis recursul formulat de D.M. împotriva deciziei civile nr. 737/2003 a Tribunalului Iaşi, a fost casată hotărârea recurată şi s-a stabilit rejudecarea apelului. Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut că, raportat la obiectul cauzei – obligarea pârâtei la încheierea contractului de muncă cu reclamantul – greşit tribunalul a anulat ca netimbrat apelul declarat de reclamant, împotriva sentinţei civile nr. 21214/2002 a Judecătoriei Iaşi. Cererea este scutită de taxă de timbru. în acest sens, art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 prevede că sunt scutite de taxe de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la încheierea contractului de muncă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 1040 din 2003

Notă: Soluţia pronunţată de instanţa de recurs este, în opinia noastră, discutabilă, deoarece, raportat la obiectul cererii, recursul se impunea a fi admis, dar, după casarea ambelor hotărâri, cauza trebuia trimisă tribunalului pentru soluţionarea ei în primă instanţă. Natura cauzei fiind un conflict născut în legătură cu încheierea contractului de muncă, care, conform art. 67 din Legea nr. 168/1999, este conflict de muncă, competent să soluţioneze procesul, în primă instanţă, era Tribunalul şi nu Judecătoria Iaşi.

Prin O.U.G. nr. 138/2000 a fost modificat şi completat Codul de procedură civilă, în materia conflictelor de muncă, fiind stabilită competenţa tribunalelor, ca instanţe de fond. Prin urmare, în speţă, cauza a fost soluţionată în fond de o instanţă necompetentă material care, de altfel, a respins excepţia privind necompetenţa materială.