Anularea măsurii desfacerii contractului de muncă. încadrare prin concurs pe durată nedeterminată


Prin sentinţa civilă nr. 153/2003, pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 218/C/2003, s-a respins acţiunea reclamantului G.S.D. împotriva pârâtului Teatrul german de Stat Timişoara, privind anularea dispoziţiei din 2.12.2002.

Curtea de Apel Timişoara a admis recursul declarat de reclamantul G.S.D., a admis acţiunea, a anulat dispoziţia prin care s-a desfăcut reclamantului contractul individual de muncă, cu obligarea pârâtului să încheie reclamantului contract individual de muncă pe durată nedeterminată. A dispus, de asemenea, reintegrarea reclamantului în muncă, în funcţia de referent deţinută anterior, şi a obligat pârâtul să-i plătească drepturile salariale cuvenite, până la data reîncadrării efective în muncă.

Instanţa a reţinut că, din documentaţia pentru concurs şi faţă de anunţul din presă, nu rezultă că postul ocupat de către recurent era pentru o perioadă determinată. De fapt, pentru posturile cu durată determinată nu se organizează concurs. Deşi contractul reclamantului apare încheiat pe perioadă determinată, în realitate acesta a dat concurs pentru un post permanent, fapt ce rezultă din menţionarea lui în organigramă, intimata negăsindu-se în nici una dintre situaţiile prevăzute de art. 70 alin. 2 din vechiul Cod al muncii.

Este fără dubiu faptul că, dacă respectivul contract ar fi fost ab initio unul temporar, cu acceptul reclamantului recurent, nu se mai putea pune problema prelungirii lui, ci efectiv se trecea la încetarea sa prin ajungerea la termen. De fapt, intimata îşi motivează hotărârea transformării contractului individual de muncă al reclamantului în timp ce era în executare, în unul pe perioadă determinată, invocând neîndeplinirea de către titularul contractului a sarcinilor de serviciu. Or, în situaţia în care titularul contractului ar fi săvârşit o abatere în sensul celor evidenţiate de intimată, se impunea aplicarea sancţiunilor disciplinare, prevăzute în legislaţia muncii şi nu transformarea contractului de muncă, reţinându-se că este nulă absolut clauza prin care contractul individual de muncă al reclamantului s-a încheiat pe durată determinată.

Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1156 din 2003