Art.278 Codul muncii. Sarcina probei Raporturi de muncăProbe, dovezi


Deşi potrivit dispoziţiilor art.278 Codul muncii sarcina probei revine angajatorului,în contextul în care recurenta angajatoare a dovedit cu acte că a achitat drepturile salariale datorate reclamanţilor ,respectându-şi obligaţia prevăzută de art. 75 din Legea 168/1999,le revenea reclamanţilor sarcina de a contradovedi sau de a răsturna şi infirma cele probate de pârâta recurentă.

Reclamanţii însă, au rămas într-o totală pasivitate, ignorând faptul că pârâta a depus documente din care rezultă netemeinicia pretenţiilor lor.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 1024 din 26 noiembrie 2010