Art 56 din Codul Muncii, Contracte de muncă


După încetarea contractului individual de muncă, petenta s-a adresat AJOFM Gorj cu cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj cuvenite.

Ca urmare a faptului că unitatea la care petenta a fost salariată(Primăria V) a dispus încetarea raporturilor de muncă potrivit disp. art. 55 lit.a din Codul Muncii, intimata AJOFM a emis dispoziţia nr.800324/2009 prin care a fost respinsă cererea de acordare a dreptului reprezentând indemnizaţia de şomaj pe motivul neîndeplinirii condiţiei prev. de art. 17 alin.1 lit a din Legea 76/2002.

Instanţa reţine că încetarea de drept a contractului de muncă al petentei în baza disp art 55 lit a din Codul Muncii reprezintă modalitatea generică prevăzută de legiuitor şi care este detaliată la art 56 lit a-k ce prevăd cazurile concrete de încetare de drept a unui contract individual de muncă.

De asemenea, conform art 17 alin 1 lit a din Legea 76/2002, în vederea stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj, şomerii prevăzuţi la art 16 lit a sunt persoanele cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive neimputabile lor.

Potrivit art 5 lit a din Hotărârea nr 174/20.02.2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupări forţei de muncă, prin motive neimputabile, în sensul art 17 alin1 din lege, se înţelege încetarea raportului de muncă în temeiul art 56 lit a, b, c, e, f, h şi j, art 61 lit c şi d, art 65 alin1, art 94 alin 4 din Legea 53/2003.

Având în vedere că petenta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art 34 alin 1 din Legea 76/2002 în sensul că are un stagiu de cotizare de minim 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii la AJOFM, nu realizează venituri aşa cum rezultă din adeverinţa depusă la dosar, nu îndeplineşte condiţiile de pensionare şi este înregistrată la AJOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă,

Că dispoziţia 1237/28.10.2008 emisă de Primăria V nu cuprinde temeiul încetării de drept a contractului individual de muncă al petentei în sensul dispoziţiilor art 56 din Codul Muncii,

Instanţa va admite contestaţia de faţă, va anula dispoziţia nr. 1237