Baza de calcul a pensiei de serviciu a magistratului Pensii


Baza de calul a pensiei este cea determinată de lege, iar în accepţiunea art. 82 din Legea nr. 303/2004, baza de calcul a pensiei de serviciu este reprezentată de elementele expres prevăzute, respectiv indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate.

Chiar dacă drepturile băneşti acordate intimatului prin hotărârea judecătorească menţionată au natura juridică a unor drepturi salariale, care constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale în funcţie de care se stabileşte pensia de asigurări sociale, aceste drepturi băneşti nu fac parte şi din baza de calcul a pensiei de serviciu, la a cărei acordare nu se au în vedere principiile Legii nr. 19/2000, inclusiv principiul contributivităţii.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 614 din 7 iulie 2010