Calculul contributiei de asigurari de sanatate Pensii


Calculul contributiei de asigurari de sanatate

Prin sentinta 5329/08.04.2011 instanta a admis cererea formulata de contestator; a obligat intimata sa calculeze cota de 5,5% privind contributia de asigurari de sanatate doar pentru suma ce depaseste 740 lei; a obligat intimata sa restituie contestatorului sumele retinute peste aceasta valoare retinând urmatoarele:

La data de 15 02 2011, contestatorul M.S. a chemat în judecata intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata intimata la calcularea cotei de 5,5% reprezentând contributia de asigurari de sanatate doar pentru suma ce depaseste 740 lei, iar nu pentru întregul cuantum al pensiei si pe cale de consecinta , sa se dispuna restituirea sumelor retinute fara titlu .

In motivare , arata ca anterior aplicarii prevederilor OUG nr 107/2010 beneficia de pentru vechime integrala si limita de vârsta în cuantum de 813 lei .Primind cuponul de la data de 14 01 2011 a observat ca intimata a retinut CASS 45 lei, reprezentând cota de 5,5% aplicata la întregul cuantum al pensiei.

Considera ca modul de calcul este eronat si încalca dispozitiile OUG 107/2010, ca procentul de 5,5% trebuia aplicat doar la suma ce depasea 740 lei.

A depus copii de pe decizia nr 193755/01 10 2009 privind recalcularea conform prevederilor OUG nr 100/2008 .

Intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj a depus la dosar întâmpinare , prin care a solicitat respingerea actiunii formulate, ca fiind nefondata, deoarece considera ca legiuitorul a înteles ca aplicarea cotei contributiei de asigurari de sanatate sa se faca la cuantumul integral al pensiei , dovada acestei intentii fiind si ultima parte a prevederilor art 259 alin 2 respectiv mentiunea ca “prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei”.

Astfel, daca legiuitorul ar fi înteles ca plata cotei contributiei de asigurari de sanatate sa se faca doar pentru diferenta dintre cuantumul integral al pensiei si suma de 740 lei , ar fi prevazut expres acest lucru , asa cum era prevazut pâna la sfârsitul anului 2010 ( art 259 alin 2 din Lg 95/2006 în vigoare pâna în luna decembrie 2010) si nu ar fi facut precizarea din finalul aliniatului , întrucît , daca ar fi trebuit sa calculeze cota doar la diferenta nu ar fi avut cum sa rezulte o pensie neta mai mica de 740 lei .

Nici un provenit din pensii nu a fost scazut sub valoarea de 740 lei si nu a fost retinut de CAS asupra nici unei pensii sub acest nivel astfel încât reclamantul a înteles gresit cum a fost aplicat acest act normativ .

Intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj a mai depus la dosar si concluzii scris , în care a învederat aceleasi motive pe care le-a inserat în întâmpinarea depusa la dosar .

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantul este pensionar având o pensie al carei cuantum depaseste suma de 740 lei.

Începând cu 01.01.2011 intimata, în temeiul OUG 107/2010, pentru modificarea legii 95/2006 a retinut din pensia reclamantului contributia de asigurari de sanatate în procent de 5,5% aplicând acest procent la întregul cuantum al pensiei reclamantului.

Prin prezenta cerere de chemare în judecata reclamantul contesta modul de calcul al contributiei de 5,5% sustinând ca pârâta ar fi trebuit sa aplice procentul de 5,5% doar la suma ce depaseste 740 lei.

Prin OUG 107/2010, pentru modificarea legii 95/2006 a fost largita sfera persoanelor ce datoreaza contributia de asigurari de sanatate, cuprinzând de la 01.01.2011 si pensionarii ale caror venituri depasesc suma de 740 lei. În acelasi timp s-a stabilit procentul contributiei de asigurari de sanatate datorat de acesti contribuabili ca fiind de 5,5% si s-a stabilit modalitatea de calcul si de plata a contributiei de asigurari de sanatate.

Astfel potrivit art. 257 alin. 2^2 din legea 95/2006 asa cum a fost modificat prin OUG 107/2010 “pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).”

Potrivit art.259 alin.2 din legea 95/2006 asa cum a fost modificat prin OUG 107/2010 “contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.”

Din analiza acestor texte de lege rezulta ca procentul de 5,5 % se aplica ” asupra acestor venituri ” adica asupra veniturilor ce depasesc 740 lei .

Prin inserarea mentiunii “prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei” legiuitorul a înteles sa stabileasca un cuantum minim garantat al pensiei pentru orice pensionar, de 740 lei sub care nu se poate coborî si sub care nu se datoreaza contributia de asigurari de sanatate.

Astfel, cei ce au pensii mai mici de 740 lei , nu datoreaza deloc contributia de asigurari de sanatate , iar cei care au pensii mai mari de 740 lei , datoreaza o contributie de asigurari de sanatate de 5,5 % , dar pensia lor nu poate sa coboare sub cuantumul de 740 lei.

Pentru a exista egalitate de tratament intre pensionarii cu pensii mai mici de 740 lei si cei cu pensii mai mari de 740 lei , trebuie ca pâna la valoarea de 740 lei, nici un pensionar sa nu plateasca contributia de asigurari de sanatate. Doar pentru partea din pensie care depaseste 740 lei se datoreaza plata contributiei de asigurari de sanatate.

Ar fi nedrept si discriminator sa se interpreteze ca cei ce au pensii mai mici de 740 lei nu datoreaza deloc contributia de asigurari de sanatate, iar cei care au pensii peste 740 lei, au o obligatie in plus: aceea de a plati contributia de asigurari de sanatate si ca aceasta obligatie vizeaza întreaga pensie .

Prin aplicarea contributiei de asigurari de sanatate le întreaga pensie, pensionarii cu pensii mai mari de 740 lei, sunt lipsiti de o protectie egala din partea statului. Pâna la concurenta sumei de 740 lei, au dreptul sa fie si ei protejati de stat si numai suma ce depaseste un anumit cuantum trebuie sa fie supusa retinerii contributiei de asigurari de sanatate .

Prin modificarea adusa de OUG 107/2010, legiuitorul a înteles în principal sa largeasca sfera contribuabililor la bugetul asigurarilor de sanatate de la pensionarii cu pensii de 1000 lei la pensionarii cu pensii de 740 lei, luând în acelasi timp si o masura de protectie sociala pentru ca pensiile acestor contribuabili sa nu coboare sub un nivel minim garantat . Nicidecum nu se poate interpreta ca vointa legiuitorului ar fi fost aceea de a aplica procentul de 5,5% la întreaga pensie.

În plus potrivit principiilor generale de drept daca o norma se poate interpreta ea se interpreteaza în favoarea celui care se obliga.

Ca ultim argument în favoarea interpretarii facute de instanta este de mentionat faptul ca în forma anterioara a art 259 alin.2 din legea 95/2006, în vigoare pâna la 31.12.2010 prevedea aplicarea contributiei de asigurari de sanatate numai pentru sumele ce depaseau un anumit cuantum, ceea ce reflecta un anumit tipar consacrat al modului de calcul al unei contributii datorate statului.

Fata de cele aratate mai sus, instanta va admite cererea, va obliga intimata sa calculeze cota de 5,5% privind contributia de asigurari de sanatate doar pentru suma ce depaseste 740 lei si va obliga intimata sa restituie contestatorului sumele retinute peste aceasta valoare.