Competenţă materială. Modificarea contractului individual de muncă


Prin sentinţa civilă nr. 1505/2003, curtea de apel, ca instanţă de administrativ de fond, a admis excepţia de necompetenţă materială, declinând competenţa de soluţionare în favoarea instanţei de jurisdicţia muncii, în fond. Competenţa materială a curţii de apel ca instanţă de contencios administrativ nu priveşte toate acţiunile în justiţie în care una dintre părţi are calitatea de funcţionar public, ci numai în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de Legea nr. 188/1999, respectiv, contestarea măsurilor disciplinare şi a măsurilor de imputare (art. 74 şi 78 alin. 2).

întrucât în speţă se constată măsura detaşării, măsură de modificare a contractului individual de muncă, competenţa de soluţionare revine instanţei de jurisdicţie a muncii, potrivit Legii nr. 168/1999.

Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 150 din 2003