Competenţa teritorială în raport de locul derulării raporturilor de muncă


Contestatorul L.T. a formulat acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa, chemând în judecată pârâta SC „H.G.A.S.” SRL, pentru a fi obligată la plata despăgubirilor ca urmare a faptului că a fost victima unui accident de muncă, fiind angajatul pârâtei. în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, în calitate de angajat al pârâtei, a fost detaşat să efectueze lucrări la Rafinăria Port Narcourt din Nigeria. în executarea atribuţiilor de serviciu, la data de 20.11.2000, a suferit un accident de muncă în urma căruia a rămas infirm.

Tribunalul Constanţa, prin sentinţa civilă nr. 98/2003, a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi a declinat soluţionarea cauzei în favoarea Tribunalului Municipal Bucureşti. Potrivit art. 2 lit. a) şi art. 72 din Legea nr. 168/1999, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul unitatea cu personalitate juridică.

în recurs, curtea a constatat că recursul este întemeiat, urmând a fi admis, în baza următoarelor considerente:

Conform art. 7 Cod procedură civilă, cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face şi la instanţa locului unde ea are reprezentanţă, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc. Contestatorul a avut locul de muncă în oraşul Năvodari, judeţul Constanţa. Accidentul de muncă s-a înregistrat la Inspecţia Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Constanţa.

Conform art. 82 din Legea nr. 168/1999, dispoziţiile acestei legi referitoare la procedura de soluţionare a conflictelor de drepturi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă. Fără îndoială că această normă se referă şi la art. 7 Cod procedură civilă şi nu contravine art. 2 lit. a) din Legea nr. 168/1999, întrucât unitatea care a folosit a fost punctul de lucru din Năvodari.

Pentru aceste considerente, s-a admis recursul declarat de pârâtă şi s-a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Constanţa, pentru judecata în primă instanţă.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 329/C din 2003