Concediere – aplicarea dispoziţiilor art. 69 alin.3 din codul munciiDesfacerea contractului de muncă


Concediere aplicarea dispoziţiilor art. 69 alin.3 din codul muncii

Prin contestatia formulata la data de 13.07.2011 contestatoarea Ş.E.A. a chemat în judecata intimata – SNTFM “CFR MARFĂ”BUCURESTI prin SUCURSALA BANAT-OLTENIA CRAIOVA pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei de concediere nr . 2 A1/3637/01/05/2006/21.06.2011 , reintegrarea in functia avuta cu obligarea acesteia la plata de despagubiri conform art 78 Cm , daune morale în cuntum de 100.000 lei , cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei a aratat ca intimata a dispus prin decizia de concediere , mai sus mentionata , încetarea contractului individual de nr .A 41/203/01/05/2006 ca urmare a concedierii colective conform art . 65 alin (1 ) Codul muncii.

Considera decizia de concediere nelegala si netemeinica întrucât alegerea numai a criteriului social in conditiile în care si aceasta are un fiu care este student nu este obiectiva si conforma cu legea.

De asemenea, mai sustine ca între ea si intimata a mai avut loc un litigiu având ca obiect contestatie decizie de concediere , iar la putin dupa reintegrarea dispusa de instanta s-a luat aceasta masura care este o masura cu caracter subiectiv generata de pierderea acestui proces , dar si a imprejurarii ca pe rolul instantei exista si alte cauze care privesc acordarea de daune morale.

Sustine ca prin emiterea acestei decizii i-au fost cauzate prejudicii materiale si morale solicitând despagubiri egale cu salariile indexate , majorate si reactualizate , precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pe întreaga perioada de la emiterea deciziei si pâna la reintegrarea si daune morale în suma de 100.000 lei.

Pentru a dovedi contestatia a depus la dosar copii dupa urmatoarele înscrisuri :

– decizie de concediere nr . 2 A1/3637/01/05/2006/21.06.2011

– carte de identitate

– decizia de concediere nr. A/298/29.06.2011.

În drept si-a întemeiat contestatia pe dispozitiile art. 78 alin (1) si( 2) din Codul muncii , art .269 Codul muncii si art .3 CEDO.

Intimata SNTFM “CFR MARFĂ”BUCURESTI a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei cu motivarea ca decizia de concediere a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale , iar criteriul folosit a cel prevazut de art. 4 pct II lit. j, respectiv ,,persoanele care nu au copii în întretinere .

Masura a fost dispusa ca urmare a desfiintarii locului de munca , având o cauza reala si serioasa determinata de dificultatile economice ale societatii.

Pentru a dovedi întâmpinarea intimata a depus la dosar copii dupa urmatoarele înscrisuri: : programul de restructurare si reorganizare a SNTFM “CFR MARFĂ”, notificari, catre ITM Bucuresti, sindicat si AJOFM Bucuresti, certificat de radiee , dispozitia nr .30/ 2011, fise fiscale , extras situatia copiilor aflati în intretinere.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 115-118 Cod. Proc. civ.

Prin sentinţa nr. 1244/20.03.2012 instanta a admis contestaţia, a dispus anularea deciziei de concediere nr. 2 A 1 / 3637 / 21.06.2011 emisă de intimata SNTFM “CFR MARFĂ”BUCURESTI-SUCURSALA BANAT-OLTENIA CRAIOVA, a obligat intimata să o reîncadreze pe contestatoare pe postul deţinut anterior concedierii şi la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data concedierii şi până la data reintegrării efective, plus 800 lei cheltuieli de judecată, a respins capătul de cerere privind acordarea de daune morale ca fiind nedovedit constatând urmatoarele :

Contestatoarea a avut raporturi de muncă cu intimata SNTFM “CFR MARFĂ SA BUCURESTI în baza unui contract de munca pe durata nedeterminata pentru functia de inginer III in cadrul RECEP LOC CF MF CRV CRAIOVA .

Prin decizia de concediere nr .2 A1/3637/21.06.2011 , în temeiul art. 65 Codul muncii ,, (1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinat de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat din unul sau mai multe motiv fara legatura cu persoana acestuia.

(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aibă o cauza reala si serioasa.

Caracterul efectiv, real si serios al desfiintarii locului de munca ocupat de salariat rezulta din urmatoarele documente : programul de restructurare si reorganizare al societatii , proiectul de concediere colectiva , notificari, astfel încât instanta nu a constatat ca există nelegalitati privind masura luata.

În art . 69 Codul muncii s-au stabilit obligatiile angajatorului în scopul evitarii concedierilor colective sau reducerii numarului de salariati si de atenuare a consecintelor acestei masuri.

Prin Legea nr . 40/2011 s-a adus o modificare importanta art. 69 alin. (3) Codul muncii în sensul că au fost modificate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.

Pe primul plan , potrivit noii modificari , se afla competenta profesionala , realizarile de la locul de munca .Numai dupa aplicarea acestui criteriu , selectia salariatilor care vor fi concediati se va face prin utilizarea criteriilor de natura sociala ( prevazute , în special , de contracte colective de munca , dar si de lege ).

Din analiza actelor existente la dosar rezulta ca intimata nu facut dovada folosirii acestui criteriu de competenta profesionala , iar sustinerea ei ca evaluarea se dispune numai pentru salariatii care îndeplinesc functii de responsabilitate în siguranta circulatiei ( Ordinul 815/2010 ) este înlaturata de imprejurarea ca noul cod al muncii a prevazut pentru toti angajatorii în art. 40 alin. (1) lit. f – sa stabilesca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora , nu numai pentru acel personal , dar si pentru toti salariatii sai.

Intimata in notele depuse si in întâmpinare a aratat ca numai criteriile de protectie sociala ale salariatilor au fost folosite la reducerea numarului de posturi de aceiasi natura , întrucât primul criteriu de prioritate nu a fost parcurs , din moment ce nu exista o analiza a modului de îndeplinire a obiectivelor de performanta a persoanelor care ocupau aceasta functie.

Nu poate fi retinuta nici sustinerea contestatoarei ŞARPE ADELA ELENA ca masura a fost dispusa întrucât a avut litigii cu intimata sau ca ar avea în întretrinere pe fiul sau student , iar sotul sau a fost concediat prin decizia nr .A/298/29.06.2011de SC ÎNTRETINERE REPARATII LOCOMOTIVE si UTILAJE ,, CFR IRSU SA BUCURESTI sau ca mai are putin de trei ani pâna la ,întrucât reducerea postului este efectiva , are o cauza reala si serioasa , iar invocarea nefolosirii celorlalte criterii este nerelevanta în cauza din moment ce nu s-a facut dovada utilizarii criterilui prioritar al competentei profesionale.

Fata de aceste considerente se va admite , în parte , contestatia se va anula decizia de concediere nr .2 A1/3637/21.06.2011 , iar intimata va fi obligata catre contestatoare la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate , majorate si reactualizate , precum si cu celelelte drepturi de care ar fi beneficiat de la data emiterii deciziei pâna la reintegrarea pe postul detinut anterior concedierii în conditiile art . 78 alin. (1) si (2) din Codul muncii.

Se va respinge capatul de cerere privind obligarea societatii intimate la plata de despagubiri civile reprezentând daune morale în cuantum de 100.000 lei , întrucât contestatoarea nu a facut dovada întinderii lor si nici a prejudiciului moral suferit în condiţiile art. 269 alin. (1) Codul muncii sau ale art. 3 din CEDO.

În temeiul art. 274 Cod proc .civ. intimata va fi obligata catre contestatoare la plata cheltuielilor de judecata constând în onorariu avocat.

1