Concediere din motive neimputabile. Desfiinţarea efectivă a postului. Reorganizarea A.N.R.E. ca urmare a modificării structurii organizatorice prin H.G.1428/2009.Comasare departamente. Raporturi de muncă


Concediere din motive neimputabile. Desfiinţarea efectivă a postului. Reorganizarea A.N.R.E. ca urmare a modificării structurii organizatorice prin H.G.1428/2009.Comasare departamente.

– art.65 C.muncii

– art.304 , art.304 ind.1 c.pr.civ.

– art.312 c.pr.civ.

Modificarea structurii organizatorice a ANRE , ce a condus implicit şi la desfiinţarea postului ocupat de contestatoare, reprezintă atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalităţii în care îşi organizează activitatea.

Decizia contestată a fost emisă în aplicarea H.G.nr.1428/2008, iar prin comasarea celor două departamente a operat o modificare efectivă a posturilor, fondată pe o cauză reală şi serioasă, fiind fără echivoc faptul că noua structură organizatorică a condus la reducerea unui număr de posturi, comparativ cu cea anterioară, având loc şi desfiinţarea efectivă a locului de muncă al contestatoarei, fără nicio legătură cu persoana care ocupa acest post.

Decizia contestată a fost emisă în aplicarea H.G.nr.1428/2008, iar prin comasarea celor două departamente a operat o modificare efectivă a posturilor, fondată pe o cauză reală şi serioasă, fiind fără echivoc faptul că noua structură organizatorică a condus la reducerea unui număr de posturi, comparativ cu cea anterioară, având loc şi desfiinţarea efectivă a locului de muncă al contestatoarei, fără nicio legătură cu persoana care ocupa acest post.

(Decizia nr.234/8 februarie 2011 a Curţii de Apel Ploieşti )

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova contestatoarea T.M.C., în contradictoriu cu intimata A.N.R.E. a solicitat instanţei să constate netemeinicia şi ilegalitatea deciziei nr.2901/2009 şi să dispună anularea ei.

În motivare, contestatoarea a arătat că prin decizia nr. 2901/22.12.2009 a fost desfiinţat postul deţinut de aceasta, deşi H.G.nr. 1428/2009 şi ROF ANRE anexat la H.G. nu prevăd desfiinţarea postului său.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că A.N.R.E. este o autoritate publică, iar în cadrul politicii guvernamentale de reorganizare a sectorului bugetar, structura A.N.R.E. a fost modificată prin art. 12 alin. 1 al H.G. 1428/08.12.2009 prin apariţia unui nou departament şi comasarea a două departamente existente anterior emiterii hotărârii, contestatoarea fiind director al unuia dintre departamentele comasate.

Tribunalul Prahova, prin sentinţa civilă nr. 1343 din 26.10.2010, a admis în parte contestaţia, fiind respins şi capătul contestaţiei completate privind anularea deciziei nr.2901/22.12.2009 ca neîntemeiat.

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatoarea care a susţinut că sentinţa este netemeinică şi nelegală, instanţa dând prioritate unei hotărâri de guvern, care este un act administrativ, faţă de prevederile explicite ale unei legi organice – Codul muncii.

Curtea a respins recursul declarat de contestatoare ca nefondat, reţinând că A.N.R.E. este o autoritate publică, iar art.12 alin.1 al H.G.nr.1428/8.12.2009 a reglementat o nouă structură organizatorică a instituţiei, descrisă în anexa nr.2 a hotărârii.

Este real că în noua structură organizatorică apare un nou departament, prin comasarea a două departamente existente anterior, iar i intimata recunoaşte faptul că prin apariţia H.G.nr.1428/2009 şi a comasării celor două departamente au fost desfiinţate o serie de posturi, printre care şi cel ocupat de contestatoare, aceasta fiind trecută pe o funcţie de execuţie.

Solicitarea contestatoarei de a se anula Decizia nr.2901/2009 este în primul rând nefondată, deoarece această decizie este de aplicabilitate generală, pentru punerea în aplicare a unei hotărâri de guvern , care reproduce, la nivel de departamente, Anexa nr.2 a H.G.nr.1428/2008.

Modificarea structurii organizatorice a ANRE , ce a condus implicit şi la desfiinţarea postului de director al Direcţiei monitorizare piaţă ocupat de contestatoare, reprezintă atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalităţii în care îşi organizează activitatea.

Măsurile de reorganizare, respectiv comasarea unor departamente , în înţelesul prev.art.65 din Codul muncii, au fost realizate în funcţie de oportunităţile unităţii astfel că nu pot fi cenzurate de către instanţa de judecată, fiind, aşa cum s-a mai precizat, apanajul exclusiv al unităţii angajatoare.

Judecător Grigore Mirela