Concediere în baza dispoziţiilor art. 65 alin. 1 Codul muncii. Lipsa cauzei reale şi serioase a desfiinţării locului de muncă atrage nelegalitatea concedierii Contracte de muncă


Cerinţa impusă de art. 65 alin. 2 din Codul muncii, respectiv ca desfiinţarea locului de muncă să aibă o cauză reală şi serioasă, nu este îndeplinită în situaţia în care, anterior concedierii salariatului, societatea a angajat pe acelaşi post o altă persoană.

În atare condiţii, desfiinţarea postului nu are o cauză reală şi serioasă, ci, dimpotrivă, a fost doar un pretext pentru îndepărtarea salariatului şi, în consecinţă, este nelegală.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 947 din 9 noiembrie 2011