Concediere. Salariat care îndeplineşte condiţiile de pensie pentru limită de vârstă PensiiRaporturi de muncă


Concedierea salariatului care îndeplineşte condiţiile de pentru limită de vârstă (nu şi în cazul pensiei anticipate) se dispune de angajator, dacă salariatul nu formulează cerere de pensionare, în cazul în care nu mai doreşte continuarea derulării raporturilor de muncă cu acesta, fără a acorda preaviz. În acest caz Codul muncii reglementează un drept de opţiune al angajatorului, în funcţie de interesele sale, de a continua sau nu raporturile de muncă cu salariatul, o atare opţiune fiind posibilă doar atunci când salariatul îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă (vârsta standard şi stagiu minim de cotizare).

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 632 din 12 iulie 2010