Condiţii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului Raporturi de muncăRăspundere civilă delictuală


Angajatorul are obligaţia să facă dovada încălcării culpabile de către salariat a atribuţiilor legale de serviciu, precum şi a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, şi a vinovăţiei acestuia. Ori, modificarea unilaterală de către angajator ,a locului de muncă al salariatului reprezintă o modificare unilaterală a contractului individual de muncă, o încălcare a art.41 C.m., cu consecinţa imposibilităţii de a antrena răspunderea materială a salariatului la noul loc de muncă la care a fost mutat nelegal.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 753 din 24 septembrie 2010