Condiţii speciale de muncă. Aplicarea Legii 226/2006 Contracte de muncă


Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta a retinut urmatoarele :

Reclamantii în perioada 01.04.2001-01.04.2003 au fost angajati ai SC Termoel. SA – SUCURSALA EL. CRAIOVA, care la 01.02.2003 si-a schimbat denumirea în EL. BUCURESTI SA – SUCURSALA EL. ISALNITA , fiind preluati ulterior, la data de 01.04.2003, de catre SC T. CRAIOVA SA .

Potrivit art 20 alin 1 din Legea nr. 19/2000, intrata în vigoare la 01.04.2001, s-au prevazut locurile de în conditii speciale, alte locuri de munca în conditii speciale decât cele prevazute la alin. 1 putând fi stabilite numai prin lege, asa cum prevede alin. 2 al aceluiasi articol.

În temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 a fost adoptata HG. nr. 1025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în conditii speciale.

Reclamantii nu au facut dovada îndeplinirii cumulative a acestor criterii. In ceea ce priveste metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii speciale, aceasta include mai multe etape, care trebuie parcurse în ordinea cronologica indicata în art. 3 alin. 1 din H.G. nr. 1025/2003. Nici una dintre aceste etape nu a fost parcursa pentru perioada mentionata în actiune.

În ceea ce priveste dispozitiile Legii nr. 226/2006, s-a retinut ca prin acest act normativ se precizeaza ca locurile de munca încadrate în conditii speciale, prevazute la art. 1 alin. (1), sunt cele din unitatile prevazute în anexa nr. 2, care au obtinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor si criteriilor de încadrare în conditii speciale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Din examinarea anexei nr. 2, s-a constatat ca unitatea angajatoare a reclamantilor pentru perioada mentionata în actiune nu se regaseste printre unitatile care au obtinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor si criteriilor de încadrare în conditii speciale.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivarea recursului au sustinut ca reevaluarea locurilor de munca pentru stabilirea locurilor de munca normale, deosebite sau speciale pentru perioada 2001-2003, a fost facuta în mod abuziv; din comisia de reevaluare nu a facut parte nici un mecanic de locomotiva, iar conditiile de munca în care îsi desfasoara activitatea un mecanic de locomotiva, au fost prezentate eronat. Pentru activitati mai putin grele (manevrant vagoane, impiegat miscare si altele) sau acordat conditii deosebite de munca. Anterior anulului 1990, numai functia de mecanic de locomotiva era încadrata în grupa I de munca.

Masuratorile efectuate de Inspectoratul Teritorial de Munca nu au fost facute conform criteriilor de exploatare a locomotivelor, probabil din cauza necunoasterii acestora. A solicitat admiterea recursului, anularea sentintei si admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.

Intimata SC C. En. Craiova SA, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, sustinând, în esenta, faptul ca unitatea la care reclamantii au activat în perioada 2001-2003, respectiv El. Bucuresti SA – Sucursala El. Isalnita, nu figureaza în lista din anexa 2 la Legea 226/2006, privind unitatile care au obtinut aviz pentru activitati desfasurate în conditii speciale de munca. În aceasta lista este mentionata SC T. Craiova SA, la pozitia 65, pentru activitatile de mecanic de locomotiva, mecanic ajutor si mecanic instructor; conform principiului neretroactivitatii legii civile noi, prevederile art.1, alin.3 din Lg.226/2006, se aplica numai situatiilor viitoare, respectiv ulterioarei date de 17 iunie 2006, mai exact pentru situatiile în care unitatile prevazute în lista din anexa 2 la lege se vor reorganiza. Prevederile Legii nr.226/2006, sunt de stricta interpretare, datorita caracterului de norma speciala care deroga de la dreptul comun. Pentru perioada 01 aprilie 2001-01 aprilie 2003, SC C. En. SA detinea un aviz care nu cuprindea si locurile de munca ocupate de reclamanti.

Recursul este întemeiat, urmând a fi admis pentru considerentele ce vor fi expuse.

Prin Legea nr.226/2006, au fost prevazute locurile de munca si unitatile care au obtinut aviz pentru activitati desfasurate în conditii speciale de munca. La pozitia 65 din anexa 2 la aceasta lege este mentionata SC T. Craiova SA, unitate în care si-au desfasurat activitatea si recurentii reclamanti începând cu aprilie 2003.

SC T. Craiova SA a fost înfiintata ca filiala, urmare a reorganizarii SC Termoel. SA, prin HG 273/2003. SC El. SA Craiova a fost filiala a SC Termoel. SA. Unitatea intimata SC C. En. Craiova, a fost înfiintata prin HG 103/2004, de asemenea prin reorganizarea Termoel. SA, precum si a C. N. L. O. SA Tg.Jiu.

Recurentii reclamanti si-au desfasurat activitatea în perioada 01 aprilie 2001-01 aprilie 2003 în cadrul societatii El. Craiova SA- Sucursala El. Isalnita, fiind apoi preluati, ca urmare a reorganizarii SC Termoel.SA, de catre SC T. Craiova SA si ulterior de catre intimata SC C. En. Craiova SA.

Potrivit datelor înregistrate în carnetele de munca, pâna la 01 aprilie 2001, activitatea desfasurata de recurentii reclamanti a fost încadrata în grupa I de munca. De asemenea, începând cu 01 aprilie 2003, activitatea desfasurata de acestia a fost încadrata în conditii speciale de munca.

Având în vedere prevederile exprese din art.1, alin.1 din Legea 226/2006, în sensul ca prevederile acestei legi se aplica începând cu 01 aprilie 2001, Curtea apreciaza ca recurentii reclamanti sunt îndreptatiti sa li se recunoasca conditiile speciale de munca si pentru perioada 01 aprilie 2001-01 aprilie 2003, câta vreme nu s-a sustinut de catre intimata si din probele administrate nu rezulta ca acestia si-ar fi schimbat felul muncii sau locul de munca.

În anexa 2 din Legea 226/2006, au fost enumerate unitatile care au obtinut aviz în perioada 2004-2005 pentru încadrarea unor activitati în locuri de munca cu conditii deosebite.

Potrivit art. 1 alin.3 din aceeasi lege “în situatia în care, potriivit legii, unitatile prevazute în anexa 2 îsi schimba denumirea sau sediul ori se reorganizeaza, inclusiv prin preluarea în totalitatea sau în parte a patrimoniului de catre o alta societate, locurile de munca în care pâna la data la care au intervenit aceste modiificari s-au desfasurat activitatile prevazute în anexa 1 ramân în continuare încadrate în conditii speciale de munca, daca respectivele locuri de munca se regasesc la noua societate”.

Curtea apreciaza ca prevederile art.1 alin.3 din lege trebuie avute în vedere si pentru perioada anterioara adoptarii Legii nr. 226/2006, respectiv pâna la 01 aprilie 2001. Astfel fiind, în masura în care o persoana si-a desfasurat activitatea în acelasi loc si aceleasi conditii de munca în perioada anterioara datei de 01 aprilie 2001 cât si ulterior adoptarii Legii nr.226/2006 si a beneficiat de grupa I de munca anterior, respectiv conditii speciale de munca ulterior, iar locul sau de munca a fost preluat de o societate enumerata în anexa 2 de la o alta societate care nu mai exista la data adoptarii legii si deci nu este enumerata în aceasta anexa, persoanei respective trebuie sa i se recunoasca conditiile speciale de munca pe toata durata prevazuta în art. 1 alin.1 din lege, chiar daca o anumita perioada munca a fost prestata la o societate care nu se regaseste în anexa, cîta vreme în anexa se regaseste societatea succesoare a acesteia, care a preluat locul de munca respectiv.

Numai în acest mod este posibila aplicarea efectiva a legii începând cu 01 aprilie 2001, cum aceasta prevede în art. 1 alin.1, întrucât numeroase unitati dintre cele mentionate în anexa 2 din lege sunt rezultatul reorganizarii unor alte entitati juridice din perioada 01 aprilie 2001 si pâna la adoptarea legii.

O asemenea interpretare nu echivaleaza cu aplicarea retroactiva a legii, cum sustine intimata prin întâmpinare; totodata, o astfel de interpretare este necesara întrucât numai aceasta permite aplicarea legii pentru perioada anterioara vizata prin art. 1 alin. 1 (respectiv pentru perioada 01 aprilie 2001 – si momentul intrarii în vigoare a legii).

Pentru considerentele expuse se apreciaza ca fiind fondat recursul declarat în cauza.