Contencios administrativ-litigii privind funcţionari publici Cereri


Sedinta publica de la 20 Ianuarie 2012

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. …/88/2011, contestatorul … … a contestat decizia nr. 98/12.04.2011 emisa de Directia Silvica Tulcea.

În motivare contestatorul a aratat ca lucreaza în functia de padurar la Ocolul Silvic Babadag si ca, în data de 10.05.2011 a primit, sub semnatura, Decizia nr. 98/12.04.2011, prin care i se imputa suma de 10.630 lei reprezentând contravaloarea unui numar de 31 arbori taiati ilegal în cantonul pe care l-a avut în paza si gestiune.

A invocat contestatorul nulitatea absoluta a deciziei nr. 98/2011 a Directiei Silvice Tulcea, motivând ca sunt încalcate prevederile art. 270 alin. 1 din Codul Muncii, care impun raspunderea patrimoniala a angajatilor în conditiile raspunderii civile contractuale, si, prin urmare, nu decizia de imputare este calea de recuperare a unei pagube eventuale ci o actiune civila în instanta.

A precizat acesta ca a preluat gestiunea si paza Cantonului 1 Balbuir de la … Mihael, în zilele de 20 si 21 septembrie 2010, în prezenta tehnicianului Moise Vasile de la Ocolul Silvic Babadag, acesta neavând delegatie a sefului de ocol si ca nu a participat nimeni din partea Districtului, contrar prevederilor art. 20 din Regulamentul de Paza, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 15/1988.

A mai sustinut contestatorul ca verificarea s-a facut din masina, numai în punctele indicate de tehnicianul Moise Vasile si nu s-au descoperit cioate provenind din taieri ilegale. De asemenea actul de control întocmit de tehnician a fost semnat de catre contestator în alb, la insistentele tehnicianului, care nici nu l-a întocmit în trei exemplare si nu i-a comunicat contestatorului un exemplar, încalcându-se astfel prevederile art. 23 din Regulamentul de Paza.

S-a aratat în continuare ca la data de 25.11.2010 contestatorul a început predarea cantonului catre … Mihael, controlul în vederea predarii fiind facut de ing. Stamate George de la Directia Silvica Tulcea si de ing. Pilici Stelian de la Ocolul Silvic Niculitel, ocazie cu care, în zilele de 25 si 26 noiembrie 2010 au fost descoperite, în alte locuri decât cele inspectate la primire, un numar de 31 de cioate din taieri ilegale. Pe data de 03.12.2010 ing. Stamate George a încheiat inspectia de predare a cantonului, inspectie care nu s-a facut nici ea cu respectarea Regulamentului de Paza, caci, potrivit art. 20, trebuia sa participe si seful de district sau delegatul sau, ori un delegat al Ocolului Silvic Babadag.

A învederat contestatorul ca nu s-a facut nicio constatare stiintifica din care sa reiasa ca cioatele respective provin din perioada în care acesta a avut cantonul în paza si gestiune, contrar prevederilor art. 25 din Regulamentul de Paza, desi el a explicat ca cioatele provin din perioada, anterioara inspectiei de primire a cantonului facuta de tehnicianul Moise Vasile si nici nu s-a facut aplicarea prevederilor art. 24 din Regulamentul de Paza.

În dovedire, contestatorul a depus la dosar o serie de înscrisuri si a solicitat audierea martorilor Moise Vasile, Andrei Mihalea si Stamate George.

Intimata a depus înscrisuri la dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin decizia nr. 98 din 12.04.2011 emisa de Regia Nationala a Padurilor – Directia Silvica Tulcea s-a imputat padurarului … … , titularul Cantonului nr. 1 Balbuir din cadrul Ocolului Silvic Babadag suma de 10.630 lei reprezentând contravaloarea unui numar de 31 de arbori taiati în delict, valoare calculata potrivit Legii nr. 84/2007, identificati prin controlul de fond ce face obiectul actului de control nr. 2673/07.12.2010 si pentru care nu s-au prezentat documente justificative astfel cum prevede Regulamentul pentru paza fondului forestier.

Se cuvine a fi observat faptul ca … … îndeplineste functia de padurar în Cadrul Ocolului Silvic Babadag si a preluat gestiunea si paza Cantonului 1 Balbuir, în zilele de 20 si 21 septembrie 2010. Dupa mai putin de 2 luni, în data de 25.11.2010, contestatorul a început predarea cantonului, iar la controlul efectuat în acest sens, în zilele de 25 si 26 noiembrie 2010 au fost descoperite un numar de cioate din taieri ilegale.

Din probatoriu administrat în cauza nu a rezultat fara putinta de tagada ca taierile imputate contestatorului ar fi avut loc în perioada în care acesta a fost titularul cantonului respectiv si cu atât mai putin ca le-ar fi provocat el.

Esentiala în cauza este observarea referatului întocmit de consilierul juridic din cadrul Directie Silvice Tulcea (fila 16 din dosar). Se retine, printre altele, ca, în perioada 25.11.2010 – 03.12.2010 a fost inspectat Cantonul nr. 1 Balbuir, în temeiul deciziei nr. 369/24.11.2010, ocazie cu care au fost constatate o serie de nereguli. Astfel, cu acest prilej, au fost identificate un numar de 31 cioate taiate ilegal cu un volum de 21,922 mc si o valoare de 10.630 lei. Întrucât taierile în delict au fost identificate si inventariate în timpul cât paza si gestiunea acestui canton era asigurata de catre padurarul … … , asa cum reiese si din anexa la actul de control, se propune recuperarea acestui prejudiciu, prin modalitatile instituite de art. 84 si 85 din Legea nr. 188/1999, de la persoana ce avea calitatea de gestionar titular al cantonului chiar daca vechime acestora este anterioara preluarii în paza si gestiune de catre padurarul … … .

Or, o asemenea abordare nu poate fi primita; desi se retine ca vechimea taierilor este anterioara preluarii în paza si gestiune de catre contestator, se propune recuperarea prejudiciului de la acesta din urma, demers finalizat cu emiterea deciziei atacate.

De altfel, din declaratiile martorilor Andrei Mihalea, participant la primul control din septembrie 2010 si Stamate George, cel cu care a efectuat cel de-al doilea control, rezulta ca la asemenea controale pot scapa nesesizate anumite taieri anterioare, tocmai aceasta întâmplându-se cu ocazia controlului efectuat în septembrie 2010.

De altfel, martorul Stamate George a precizat ca prin taieri noi se întelege arbori taiati în urma cu 1-3 luni, or, la data efectuarii celui de-al doilea control, contestatorul preluase cantonul de aproximativ 2 luni, ceea ce conduce la concluzia ca taierile imputate contestatorului fusesera efectuate anterior primului control.

În ceea ce priveste declaratia martorului Moise Vasile se cuvine a fi observat faptul ca aceasta este subiectiva, martorul fiind cel care a efectuat primul control.

În raport de toate aceste considerente urmeaza ca instanta sa admita contestatia si sa anuleze decizia nr. 98 din 12.04.2011 emisa de RNP – Directia Silvica Tulcea.

Vazând si dispozitiile art. 274 C.pr.civ., instanta va obliga pârâta sa plateasca reclamantului suma de 1000 lei cu titlu cheltuieli de judecata.

1