Controlul Curţii de Conturi . Constatare prejudicii sub forma acordării de drepturi băneşti nelegale. Dispoziţiile entităţii contestate de recuperare a prejudiciului. Nelegalitatea dispoziţiei Salarizare


Prin cererea înregistrata la Tribunalul Teleorman – sectia CMASCAF sub nr. 911/87/2011 din 07.02.2011, reclamantii au chemat în judecata pe pârâtul PRIMARIA –Institutia Primarului comunei Galeteni si a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa dispuna anularea Dispozitiei nr. 353/27.12.2010, emisa de pârât si obligarea pârâtului sa restituie fiecaruia dintre reclamanti sumele retinute din salariu fara titlu executoriu.

Au motivat reclamantii:

Au calitatea de salariati în cadrul Primariei comunei Galateni.si prin conventia din data de 23.06.2008, încheiata între Primaria comunei Galateni si reprezentantul Grupei sindicale din cadrul Primariei comunei Galateni, s-a convenit acceptarea si aplicarea prevederilor din Contractul Colectiv de încheiat de Sindicat la nivelul Primariei Olteni, înregistrat la Directia de Munca si Protectie Teleorman sub nr. 64/9141/13.12.2007.

Conform clauzelor contractuale salariatii au primit sporuri la salariu, respectiv spor vechime, spor ore suplimentare si munca desfasurata în zilele de repaus saptamânal si sarbatori legale, o indemnizatie de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul lunar de baza convenita în baza unor sentinte judecatoresti irevocabile, si drepturi de natura salariala acordate pentru protectia muncii si protectie sociala.

A aratat ca dispozitia contestata, nr. 353/27.12.2010, este nelegala întrucât încalca clauzele din contractul colectiv de munca ce stabilesc în beneficiul salariatilor drepturi de natura salariala convenite cu angajatorul, dispozitia nr. 148/27.10.2008 emisa de Primar si dispozitiile sentintei civile nr. 354/29.01.2008 pronuntata de Tribunalul Teleorman, irevocabila prin nerecurare; toate drepturile de natura salariala au fost acordate reclamantilor anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 330/2009 cât si faptul ca dispozitia contestata nu contine temeiul juridic si motivele de fapt care stau la baza retinerii din salariile reclamantilor.

A mai aratat ca dispozitia nr. 353/27.12.2010 este nula absolut întrucât prin continutul sau nu reprezinta un titlu executoriu, ci o decizie de imputatie modalitate de recuperare a eventualelor prejudicii, abrogata de Legea nr. 53/2003.

În dovedirea actiunii a depus la dosar înscrisuri(filele 4-38).

Desi legal citata, pârâta nu a depus întâmpinare si nu a formulat aparari în cauza.

Solutionând cauza, pe baza actelor si lucrarilor dosarului, Tribunalul a apreciat ca actiunea reclamantilor este întemeiata.

Pentru a pronunta aceasta solutie a avut în vedere urmatoarele considerente:

Prin dispozitia nr. 353/27.12.2010, emisa de pârât Primarul comunei Galateni s-a dispus recuperarea sumelor ce reprezinta spor de dispozitiv, tinuta, hrana, cât si alte sporuri acordate reclamantilor.

Decizia emisa s-a bazat pe decizia nr. 69/16.08.2010 a Curtii de Conturi Teleorman.

Aceste sporuri au fost acordate reclamantilor în baza sentintei civile nr. 354/29.01.2008 pronuntata de catre Tribunalul Teleorman prin care pârâtii Consiliul Local al comunei Galateni si Primarul comunei Galateni au fost obligati sa plateasca reclamantilor indemnizatia de dispozitiv în procent de 25% din salariul de baza lunar pe perioada decembrie 2004- decembrie 2007 , în functie de timpul efectiv lucrat de fiecare reclamant.

Indiferent daca aceste sporuri se cuveneau reclamantilor în baza unui contract colectiv de munca sau în baza unor dispozitii legale, fiind acordate în baza sentintei civile nr. 354/29.01.2008 pronuntata de catre Tribunalul Teleorman, ce are putere de lege , nu puteau fi imputate si retinute reclamantilor.

Drepturile salariale cuvenite reclamantilor au fost platite acestora anterior intrarii în vigoare a Legii 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, motiv pentru care nu încalca dispozitiile acestui act normativ.

Dispozitia emisa nu cuprinde nici perioada pentru care au fost platite aceste sporuri.

Din aceste considerente tribunalul apreciaza ca actiunea reclamantilor este întemeiata.

Celelalte critici pe care reclamantii le aduc deciziei contestate în motivarea cererii formulate sunt lipsite de temei, si nu au relevanta în ce priveste solutia pronuntata de catre instanta.

Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza în temeiul dispozitiilor art. 184 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici.

Potrivit dispozitiilor art. 85 din acelasi act normativ, restituirea sumelor încasate necuvenit se dispune prin emiterea de catre conducatorul institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata.

Pe cale de consecinta, pârâtul Primarul comunei Galateni putea sa emita o dispozitie în acest sens, în cauza nefiind aplicabile dispozitiile art. 270-272 din Legea nr. 53/2003.

În concluzie, urmeaza sa fie anulata dispozitia numarul 353 din data de 27 decembrie 2010 emisa de Primarul comunei Galateni, judetul Teleorman si oblig pârâtul sa restituie fiecaruia dintre reclamanti sumele retinute din salariu în baza dispozitiei anulate.