Decizia de imputare şi angajamentul de plată, acte juridice nereglementate de actualul Cod al muncii Raporturi de muncăRăspundere civilă delictuală


Potrivit dispoziţiilor art.270 alin.1 din Codul muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu sa. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate, însă, decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, aşa cum prevede art. 164 alin. 2 Codul muncii. Angajamentul de plată semnat de salariat nu este titlu executoriu şi nu constituie temei legal pentru despăgubirea angajatorului din garanţia în numerar constituită în favoarea sa.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 954 din 9 noiembrie 2010