Decizie de imputare. Data de la care începe să curgă termenul de emitere a deciziei


Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa, contestatoarea Z.M. a solicitat anularea deciziei de imputaţie emisă de Teatrul F. Constanţa, la 9 mai 2002, prin care i s-a imputat suma de 49.128.095 lei.

Instanţa de fond a reţinut că aceasta a fost emisă în termenul de 60 de zile prevăzut de art. 108 alin. 2 Codul muncii, iar pe fond, a apreciat contestaţia întemeiată.

în recurs, curtea, din oficiu, a invocat excepţia tardivităţii emiterii deciziei de imputare. Decizia de imputaţie, din 9 mai 2002, a fost emisă de către directorul general al Teatrului F., având în vedere procesul-verbal întocmit de Serviciul Public de Intern al Primăriei Municipiului Constanţa. Procesul-verbal mai sus arătat a fost înregistrat la registratura Teatrului F. la 22.02.2002 şi la Primăria Municipiului Constanţa la aceeaşi dată. Art. 109 din Codul Muncii dispune în legătură cu termenul de emitere a deciziei de imputaţie că acesta este de 60 de zile, calculate de la data când cel în drept să emită decizia – conducătorul unităţii, în speţă – a luat cunoştinţă de producerea pagubei. în cauză, directorul Teatrului F. a luat cunoştinţă de existenţa prejudiciului la data de 22 februarie 2002, când s-a înregistrat la registratura Teatrului procesul-verbal de audit, astfel că termenul de 60 de zile se împlinea la data de 25.04.2002. Aşadar, emiterea deciziei de imputaţie la 9 mai 2002 apare ca tardivă.

Trebuie precizat că termenul de 60 de zile se calculează de la data când cel în drept să emită decizia de imputaţie a luat cunoştinţă numai de producerea pagubei, nefiind necesar să cunoască cuantumul exact ori salariaţii vinovaţi de producerea ei, deci, cu atât mai mult, în cauză trebuia să se emită decizie de imputaţie, cunoscându-se deja salariaţii vinovaţi. Termenul subiectiv de 60 de zile este un termen de prescripţie extinctivă, fiind deci susceptibil de suspendare, însă recurenta nu se poate apăra că a formulat contestaţie la Primărie şi că aceasta a fost soluţionată la 12 martie 2002, întrucât contestaţia nu poate constitui un caz de suspendare legală, în sensul art. 108 din Codul Muncii şi art. 13-17 din Decretul nr. 167/1958.

Odată înregistrat procesul-verbal de audit la Teatrul F., la data de 22.02.2002, termenul curge chiar dacă ar fi fost necesare verificări din partea compartimentelor de resort, cercetări suplimentare ulterioare. Respectarea termenului subiectiv de 60 de zile, înlăuntrul căruia trebuie emisă decizia de imputaţie, se impune cu stricteţe, deoarece expirarea lui are drept consecinţă imputarea sumei celor vinovaţi de faptul că acest termen s-a pierdut.

Aşadar, soluţia a fost de admitere a recursului şi, modificând în tot sentinţa, de respingere a contestaţiei ca tardiv emisă.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 119/C din 2003