Decizie privind recalcularea pensiei militare. Contestaţie Pensii


Temei de drept: Legea nr. 119/2010, art. 1it. a), b); O.U.G. nr. 1/2011

Sunt supuse revizuirii, din oficiu, toate pensiile recalculate potrivit art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 şi nu numai cele la determinarea cărora s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, conform dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 1/2011.

Decizia nr. 843/7.10.2011