Desfacerea contractului de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 130 lit. a) din Codul muncii. Condiţii


Prin hotărârea din 8 octombrie 2002 a Consiliului de Administraţie al S.C. C.F. S.A. Galaţi, s-a dispus desfiinţarea unor posturi la nivelul tuturor compartimentelor şi subunităţilor acesteia, ca urmare a restrângerii activităţii societăţii în anotimpul rece. Ca urmare a acestei hotărâri, a fost emisă dispoziţia din 24.01.2002, prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al contestatorului D.V. – şef de lot la Şantierul L.R. Buzău. împotriva acestei măsuri petentul a formulat contestaţie, susţinând că funcţia pe care o ocupă nu are caracter sezonier, iar dispoziţia emisă are scopul de a evita executarea unei hotărâri judecătoreşti.

Prin sentinţa civilă nr. 187/2003, Tribunalul Galaţi a respins ca nefondată contestaţia, cu menţiunea că, în cauză, au fost respectate dispoziţiile art. 130 lit. a) din Codul muncii.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul, care a susţinut că postul pe care 1-a ocupat nu a fost desfiinţat efectiv, în locul său fiind angajată o altă persoană.

în urma analizării probelor aflate la dosar, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul petentului D.V. şi a modificat sentinţa civilă nr. 187/2003 a Tribunalului Galaţi, în sensul că a fost admisă contestaţia petentului şi s-a dispus anularea dispoziţiei din 24.01.2003, cu consecinţa reintegrării petentului în funcţia deţinută anterior şi plata drepturilor băneşti corespunzătoare. Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a avut în vedere faptul că, din compararea vechii organigrame cu cea nouă, rezultă că pe postul deţinut de contestator a fost angajată o altă persoană, schimbându-se în acelaşi timp denumirea punctului de lucru. Potrivit dispoziţiilor art. 130 lit. a) din Codul muncii, desfacerea contractului de muncă este condiţionată de reducerea efectivă a postului din statul de funcţiuni, ca urmare a unei nevoi reale. Cum în cazul de faţă, această reducere nu a avut loc, în locul contestatorului fiind încadrată o altă persoană, în temeiul dispoziţiilor art. 312 şi art. 296 Cod procedură civilă, recursul a fost admis.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 933 din 2003