Desfacerea contractului de muncă. Restructurare


Prin sentinţa civilă nr. 788/2002 a Tribunalului Maramureş, s-a respins acţiunea formulată de reclamanta B.M. împotriva pârâtei A.O.F.M.F.P. Maramureş, având ca obiect despăgubiri.

Curtea de Apel Cluj a admis recursul declarat de reclamanta B.M., în sensul admiterii acţiunii formulată de reclamantă împotriva pârâtei A.O.F.M.RP. Maramureş, şi a obligat pârâta să-i plătească reclamantei B.M. suma de 43.298.793 lei, cu titlu de plăţi compensatorii şi dobânda legală, începând cu data de 19 mai 1999 şi până la achitarea integrală a sumei.

Contractul de muncă al reclamantei a fost desfăcut în data de 19 mai 1999, în baza art. 130 alin. 1 lit. a) din Codul muncii, în urma adoptării Hotărârii nr. 181/1999 şi a Ordinului nr. 97/27.04.1999 al Administratorului special al Bancorex privind restructurarea organizatorică a acestei societăţi bancare. Greşit a reţinut instanţa de fond că nu s-a dovedit împrejurarea că desfacerea contractului individual de muncă al recurentei a operat în urma unei concedieri colective, desfacerea contractului de muncă a fost dispusă în termenul de 60 de zile de la aprobarea programului de restructurare, căci A.G.A. Bancorex din 13 aprilie 1999 a aprobat desfiinţarea unor sucursale, agenţii şi puncte de lucru în cadrul procesului de restructurare a Bancorex.

Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 85 din 2003