Desfacerea contractului individual de muncă în situaţia reducerii de personal


Prin sentinţa civilă nr. 368/2003 a Tribunalului Alba, a fost admisă contestaţia formulată de contestatoarea S.I. împotriva deciziei nr. 204/2003 a intimatei SC „Stratusmob” SA Blaj şi s-a anulat decizia, cu reîncadrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior şi plata către aceasta a drepturilor salariale restante. în esenţă, în motivare, s-a reţinut că intimata nu a făcut dovada că postul deţinut de contestatoare a fost efectiv desfiinţat şi nici că reducerea de personal a corespuns unei nevoi reale a societăţii intimate.

Curtea de Apel a admis recursul intimatei, a casat în tot hotărârea atacată şi, în rejudecare, a respins contestaţia. în considerente, s-a reţinut că, în cadrul comisiei de negociere, a fost pusă în discuţie situaţia economică a societăţii şi s-a concluzionat că firma se află în impas economico-financiar şi se impune rentabilizarea activităţii, inclusiv prin măsuri de concediere. Organigramele depuse la dosar au relevat că în statul de funcţiuni erau prevăzute 12 posturi de strungari, iar în cea din 14.05.2003 sunt cuprinse doar 10 posturi. în consecinţă, s-a reţinut că în cadrul unităţii au avut loc reduceri de personal, că aceste măsuri au avut un caracter real şi efectiv şi că selectarea personalului constituie un atribut exclusiv al angajatorului, pe care instanţa nu-1 poate cenzura.

Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 2040 din 2003