Desfacerea contractului individual de muncă prin demisie. Despăgubiri datorate de către angajat


Prin sentinţa civilă nr. 199/D/2003, Tribunalul Satu Mare a respins acţiunea formulată de S.C. „S.K.” SRL împotriva pârâtei C.R pentru despăgubiri prevăzute în contractul de angajare. S-a reţinut că în contractul de angajare s-a prevăzut efectuarea unor cursuri de şcolarizare şi pregătire de specialitate, pe o perioadă de 2 ani. După efectuarea acestor cursuri, angajatul se obligă să pună la dispoziţia angajatorului forţa sa de muncă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, iar în caz contrar, să achite o parte din contravaloarea acestora. Reclamanta nu a făcut dovada că pârâta a beneficiat de aceste cursuri.

Prin decizia pronunţată în recurs a fost admisă acţiunea reclamantei recurente şi a fost obligată pârâta să plătească contravaloarea a 8 salarii brute, plus bonificaţii, cu titlu de despăgubiri civile. S-a reţinut că, prin contractul de angajare, pârâta s-a obligat să restituie angajatorului, dacă părăseşte firma în termen de 3 luni de la acordarea oricărei bonificaţii, aceste sume. De asemenea, printr-o convenţie suplimentară, angajata s-a obligat ca, în cazul în care efectuează cursuri de specializare şi demisionează înaintea împlinirii unui termen de 4 ani, să restituie contravaloarea acestora. Printr-o anexă la contractul de angajare, care a modificat contractul de angajare la capitolul convenţii suplimentare, pârâta s-a obligat să achite angajatorului o sumă echivalentă cu 8 salarii brute, în cazul în care va părăsi firma înaintea expirării a 5 ani de la angajare.

Nu s-a reţinut că pârâta ar fi datorat contravaloarea cursurilor de specializare, ci contravaloarea celor 8 salarii brute, în temeiul răspunderii civile contractuale, astfel cum s-a obligat prin ultimul contract, care a modificat clauzele contractului iniţial de angajare. Urmare a desfacerii contractului individual de muncă prin demisia din postul ocupat, angajata datorează firmei contravaloarea celor 8 salarii brute, la data lichidării şi bonificaţiile pe care i le-a achitat angajatorul.

Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 770/R din 2003